Centraldammsugsystem

En miljövänlig metod som rengör effektivt och får alla partiklar som sugs upp att lämna lokalen genom utblåsluften som hamnar utanför huset. Allergena partiklar som annars kan sväva fritt i dygn och irritera personer med sådana besvär försvinner garanterat. Innemiljön förbättras till glädje för dem som vistas där. 

En investering

Centraldammsugsystem har andra stora fördelar också. Städningen går snabbare och effektivare. Oberoende källor som exempelvis hotell har kunnat konstatera en 20-procentig effektivitetsförbättring när man får ett jämnt bra sug och kan fortsätta att dammsuga hela rum på en och samma gång. Kostnaden för moppar och tvätt av utrustning minskar. Genom att maskinerna för större lokaler är av 3-fas typ har de avsevärt längre livslängd och behöver inte bytas ut regelbundet.

Det är ingen tillfällighet att t.ex. många kommuner och hotellkedjor åter valt centraldammsugare i sina nya anläggningar vartefter de byggs. Ofta ligger ett uttalat personalkrav bakom sådana beslut. Resultatat blir en investering i förbättrad miljö, personal och boendes hälsa samt väl använda pengar som betalar sig mycket bra på sikt.


Kv. Potatisåkerns lägenhetskomplex i Malmö städas effektivare och mer hälsosamt


Våra 3-fas maskiner ger ordentligt med kraft och kan placeras t. ex. i undercentraler