Kvalitets- och miljötänkande

Efter över 20 år på marknaden besitter Transtrade en unik kompetens och erfarenhet vad gäller att anpassa centraldammsugsystem till både befintliga och nytillkomna byggobjekt. Under årens lopp har vi projekterat och installerat ca 300 system i Sverige. Detta kan ses som en kvalitetssäkring i sig, genom den erfarenhet vi skaffat oss.  

Olika kontroller samt avstämningar görs fortlöpande och finns inbyggda i vårt kvalitetssystem med tillhörande dokumentation. Våra egna leverantörer har egna långtgående krav på kvalitet och säkerhet. Uttjänade produkter klassas ej som miljöfarligt material.

Vi arbetar med återvinningsbara och miljövänliga polypropylenrör och stålrör. Transtrade var först med att använda miljövänliga, återvinningsbara rör för centraldammsugare redan 1996.